poledwica krolewieckaszynka gerwazego       szynka konserwowa luksusowa wieprzowa   

   “PRINCE” COOKED MEAT                    „GERVAZY” POULTRY                           TINNED PORK HAM

                         BLOCK                                             BLOCK

szynka konserwowa luksusowa z indykaszynka tostowaszynka z koperkiem

      TINNED TURKEY HAM                     SANDWICH BLOCK                 DILL SEASONED MEAT BLOCK                

 

szynka z piersi indykatyrolskasmaczek z uda indyczego

       BLOCK WITH MINCED                      TYROL MEAT BLOCK                 TURKEY IN ASPIC BLOCK

          TURKEY BREAST                                                 

mielonka kanapkowamielonka rodzinna  

 SANDWICH LUNCHECN MEAT         FAMILY LUNCHEON MEAT 

 

     

 

 

                                                                                                                         

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.